MUSE pre PP01

Už v niekoľkých zápiskoch ste mali možnosť si všimnúť, že sa spomínalo slovko MUSE ako skratka pre MUsic and Sound Enhancer.

Je to (pomerne) nový zvukový interfejs pre náš obľúbený osembit SMEP ZVT PP01, ktorý navrhol primárne Roman Bórik a ja som mal opäť tú česť do toho trochu kibicovať. Prvýkrát sa nám podarilo jeho možnosti predstaviť na tohtoročnom Foreveri pri prezentácii portu dema Whole. K počítaču bol vtedy pripojený prototypový kus, ktorý mal svoje obmedzenia a preto v júli dospel projekt ku svojej tretej verzii, ktorá umožňuje bezkolízne pripojiť súčasne zvukový čip aj vstup joysticku. Obe totiž zdieľajú jeden – vcelku prapodivne – zapojený vstupno-výstupný port kombinovaný z viacerých brán užívateľskej 8255 pripojených cez budiče na FRB konektor v pravej časti počítača. Poďme sa spolu pozrieť ako to teda vyzerá.

Osadená doska MUSE v3

Schéma zapojenia:

Popis zapojenia:
Schéma vychádza z obdobného zvukového interfejsu pre PMD-85. Hlavným komponentom je zvukový čip IC1 / SAA1099, použitý napríklad aj v Sam Coupé. Jeho výstup je vedený cez sieť R1-R4, C1-C6 na konektor stereojack 3,5 / X3 a J1. Hradlá obvodu 74*04 / IC2F  a IC2E generujú hodinový kmitočet 8MHz pre IC1, IC2D je výstupný tvarovač za spomínaným oscilátorom. IC2B a IC2C ovládajú pripojenie napájania pre IC1 cez tranzistor T1. IC1 potrebuje dve napájania Vcc a Vref vyhladené a blokované skupinou C11, C13, C14, L1 a C15. IC3 / 74*245 je aktivovaný signálom DIR a použitý ako budič signálov z joysticku digitálneho typu (QuickShot apod.) v prípade, že sa nezapisuje po zdieľaných dátových linkách do zvukového generátoru IC1. Vstup z joysticku je vedený cez štandardný Canon DSUB9 X2 zapojený podľa štandardu Atari s pridaním dodatočných signálov X a Y na pinoch 5 a 9. Kľudový stav vstupov IC3 je definovaný odporovou sieťou RN1. Zo strany počítača je pripojenie interfejsu realizované 48 pinovým FRB konektorom, z ktorého je použitých 13 signálov: D0 – D7 | DAT0-DAT7, /CS | /BC3 , /WR | /CO0, /PWR | /CO1, A0 | /BC2 a DIR | CO4. Na konektore sú ďalej spojené piny 1 / 2MHz a 2 / CLK1, ktoré nie sú samotným interfejsom použité. Tlačidlo S1 je možné použiť na ručné odpojenie napájania IC1 v prípade, že dôjde napríklad k neželanému zaseknutiu programu počas hrania hudby. Pre niektoré počítače je dodatočne potrebné upraviť A0, /CS a /WR. Na tento účel sú na doske vyvedené diery na pinové lišty JP2-4. Pre moje tri kusy PP01 sa osvedčil kondenzátor 220pF medzi GND (JP3 / 3) a A0 (JP2 / 3). Takisto odporúčam znížiť kapacitu C13 na 100uF, pretože vyššia už spôsobuje oneskorenie nábehu napájania po aktivovaní signálu /PWR a pokiaľ ovládací program začne inicializovať IC1 príliš rýchlo dôjde k “preskočeniu” tejto sekvencie a hudba vôbec nezačne hrať.

Ovládací program:
Úvodnú Inicializáciu zvukového čipu a následné pravidelné posielanie dát zabezpečuje tzv. hradlo. Pôvodné PMD-85 hradlo z MIF-85 prešlo úpravami, pretože zvukový čip nie je priamo pripojený na zbernicu, ale na PIO čip 8255 (užívateľská 8255 | IC89 je adresovaná na 0C4h – 0C7h | 196 – 199 dec). Dáta musia byť navyše invertované v programe, pretože sú následne vedené z PIO do invertujúcich budičov IC94 a IC97 na doske SM3103 / PP01. Hradlo preto vyžaduje viac taktov CPU na rovnakú funkcionalitu oproti PMD-85. 

Programy používajúce MUSE:
V súčasnosti využívajú schopnosti zvukového interfejsu demo Whole (RomBor/Ikon), dve verzie intra SiL (Busy), SaaTest/SaaMenu – konverzia hudieb zo Sam Coupé a MuseTest – hudba z Atomix pre PMD-85 + test joysticku. Verím, že po publikovaní tohto článku sa situácia rýchlo zlepší a hier a dem s peknou muzikou pre SAA bude pribúdať. Aktuálna verzia emulátora PP01 od RomBora už MUSE podporuje a preto nič nebráni ich tvorbe.

Pre prípadných záujemcov o reálny hardvér – či už dosku alebo kompletne osadený interfejs – mám dobrú správu. Snáď sa podarí zopár kusov zabezpečiť, osadiť a oživiť do Bytefestu, kam by som ich vedel zobrať a rozdistribuovať. Kto bude mať záujem iba o DPS, môže si medzičasom pripraviť súčiastky podľa zoznamu.

Príjemnú hudobnú múzu pri PP01 želá
Ikon

2 názory na “MUSE pre PP01

  1. Spätné upozornenie: MUSE – hudební interface pro počítač ZVT SMEP PP 01 color | Martinův 8-bitový blog

  2. Spätné upozornenie: MUSE – hudební interface pro počítač ZVT SMEP PP 01 color | Martinův 8-bitový blog

Pridaj komentár