User Tools

Site Tools


start

Vitajte na SinDiKatskej Wiki

SK Účelom tejto wiki je uchovať trvácnejšie a užitočné informácie na jednom mieste bez nutnosti zdržujúceho a zložitého dohľadávania. Mnohé užitočné stránky časom miznú a ani všeobjímajúci internetový Archive ich nevie vyloviť zo svojich útrob.

Rozcestník:

Welcome to SinDiKat Wiki

EN The purpose of this wiki is to retain useful and long-term-stored information in a single place without the need of complicated search. Lot of useful pages are fading away and neither Archive is able to revive them from its database.

start.txt · Last modified: 2018/04/24 16:45 by admin